Архива

Archive for the ‘Четврти разред’ Category

Документи за рачуноводство

Документи за потребни за матурски рад

nalog-za-isplatu

nalog-za-prenos

nalog-za-sluzbeni-put-prilog

nalog-za-uplatu

priznanaica

dnevnik-blagajne

nalog-blagajni-isplatite

nalog-blagajni-naplatite

Advertisements
Категорије:Четврти разред

Базе података

13. септембра 2012. Поставите коментар

Драги матуранти, на линку  имате чланак о основама база података и увод у Access.

Категорије:Четврти разред

Групни задатак

Преузмите пример пословања предузећа.

Креирајте налоге за пословне промене дате у задатку.

Креирајте обрасце за унос.

Креирајте одговарајуће извештаје.

 

Категорије:Четврти разред

Креирање релације коришћењем чаробњака

3. фебруара 2012. Поставите коментар

Како се креира релација између две табеле коришћењем Lookup Wizard… опције можете погледати на следећем линку

http://www.screenr.com/embed/Ncws

Категорије:Четврти разред

Упити (Queries)

9. децембра 2011. Поставите коментар

Upiti(Queries):

Kako lako i brzo dizajnirati upit nad nekom tabelom u bazi? Otvorite karticu Queries, izaberite opciju Create query in Design view.

Prilikom otvaranja prozora za dizajn, automatski će se pokrenuti prozor Show Table u kojem ćete u ponuđenom popisu odabrati tabelu na osnovu koje želite dizajnirati upit. Kada prvi put dizajnirate neki upit, Access automatski otvara prozor za dizajn upita za odabir (Select Query).

Прочитај више…

Категорије:Четврти разред

Базе података – основни појмови

8. децембра 2011. Поставите коментар

База података је скуп уређени података који се односе на одређени објекат, догађај, тему или намену. Просто речено, то је скуп – складиште где се подаци уносе, обрађују и чувају. Осим података, базу података чине и објекти који се користе за обраду података. У Access су то табеле, упити, формулари, извештаји, стране за интернет, макрои и модули.

Прочитај више…

Категорије:Четврти разред

Типови података и својства поља у Access табелама

Типови података

Тип Опис
Text Садржи до 255 карактера (слова, сифре, знаке… )
Memo Користи се за дужи текст до 64 000 карактера
Number Користи се за нумерички податак над којим се могу вршити аритметичке операције
AutoNumber Нумеричка вредност (Long Integer) коју Access аутоматски попуни за сваки нови запис у табели
Yes/No Логичко поље чије вредности могу да буду Yes/No, односно True/False
Currency Користи се за приказивање валуте. Има фиксни формат са 4 децимална места
Data/Time Користи се за приказивање датума и/или времена
OLE Objects Користи се за приказивање цртежа, слике, видео и аудио записа
Hyperlink У ова поља се смештају Web адресе
Lookup Wizard Покреће чаробњака за повезивање са пољима у другим табелама, или за дефинисање скупа података за дато поље

Својства поља

Field size Примењује се само за тип Text и Number. Код типа text то је максимална дужина текста у карактерима
Kod tipa Number to može biti:
Byte 0-255
Integer Цео број
Long Integer Велики цели бројеви
Single Реалан број до 7 децимала
Double Реалан број до 15 децимала

 

Format Не утиче на вредност података, већ на начин приказивања. Не односи се на поља OLE објекта.За тип Number: General Number, Currency, Fixed., Standard, Percent, ScientificЗа тип Date/Time: General Date, Long Date, Medium Date, Short Date, Long Time, Medium Time…

За тип Yes/No: Yes/No, True/False, On/Off

Decimal Places Служи за одређивање децималних места. Односи се смо на типове Number i Currency
Input mask Маске за унос података. Улазне маске су низови карактера који одређују како ће се подаци приказивати. Кликом на (…) може се користити Input Mask Wizard који нуди готове маске, нпр за бројеве телефона, поштанске кодове и др.
Caption Користи се ако желите да се на екрану уместо задатог имена поља прикаже други натпис. Овде се дозвољава корушћење тачке у називу.
Default value Дефинише се иницијална вредност за то поље. Не односи се на поља типа AutoNumber и OLE Object
Validation rule Правила за унос података. Није на располагању за типове AutoNumber, Memo и OLE Object
Required Када је постављено на Уes, морате унети податак у то поље
Allow zero length Примењује се само за тип Text и Memo. Дозвољава дужину 0. Ако је и Allow zero length и Required на Yes, поље мора садржати бар један карактер
Indexed Са падајуће листе бира се index који допушта дуплиране вредности или који захтева да свака вредност поља буде јединствена. Није на располагању за Memo, OLE Object и Hyperlink
New Values Односи се само на AutoNumber. Са падајуће листе бирате Increment ili Random


Категорије:Четврти разред