Архива

Archive for децембар 2011

Срећно у 2012. години :)

31. децембра 2011. Поставите коментар

Свим посетиоцима блога желим много бољу, лепшу и успешнију 2012. годину!!!!

Advertisements
Категорије:Опште

Упити (Queries)

9. децембра 2011. Поставите коментар

Upiti(Queries):

Kako lako i brzo dizajnirati upit nad nekom tabelom u bazi? Otvorite karticu Queries, izaberite opciju Create query in Design view.

Prilikom otvaranja prozora za dizajn, automatski će se pokrenuti prozor Show Table u kojem ćete u ponuđenom popisu odabrati tabelu na osnovu koje želite dizajnirati upit. Kada prvi put dizajnirate neki upit, Access automatski otvara prozor za dizajn upita za odabir (Select Query).

Прочитај више…

Категорије:Четврти разред

Базе података – основни појмови

8. децембра 2011. Поставите коментар

База података је скуп уређени података који се односе на одређени објекат, догађај, тему или намену. Просто речено, то је скуп – складиште где се подаци уносе, обрађују и чувају. Осим података, базу података чине и објекти који се користе за обраду података. У Access су то табеле, упити, формулари, извештаји, стране за интернет, макрои и модули.

Прочитај више…

Категорије:Четврти разред

Задаци за вежбу

7. децембра 2011. Поставите коментар
Категорије:Трећи разред