Архива

Archive for октобар 2011

Валидација података

Валидација  података је функција у програму Excel која се користи за дефинисање ограничења у вези са подацима који могу или треба да буду у унети у ћелију. Валидација података се користи да би се избегле грешке код уноса података. уз помоћ ове функције могу да се дефинишу упозорења у случају уноса погрешних података. Такође могу да се дефинишу и упутства која помажу код уноса. На пример, код оцена, уносе се бројеви 1, 2, 3, 4 или 5, што значи да се у ћелију треба унети цео број у опсегу од 1 до 5. Све остало би била грешка.
Прочитај више…

Advertisements
Категорије:Трећи разред

Aритметичке операције

Аритметичке операције

Категорије:Трећи разред

Типови података и својства поља у Access табелама

Типови података

Тип Опис
Text Садржи до 255 карактера (слова, сифре, знаке… )
Memo Користи се за дужи текст до 64 000 карактера
Number Користи се за нумерички податак над којим се могу вршити аритметичке операције
AutoNumber Нумеричка вредност (Long Integer) коју Access аутоматски попуни за сваки нови запис у табели
Yes/No Логичко поље чије вредности могу да буду Yes/No, односно True/False
Currency Користи се за приказивање валуте. Има фиксни формат са 4 децимална места
Data/Time Користи се за приказивање датума и/или времена
OLE Objects Користи се за приказивање цртежа, слике, видео и аудио записа
Hyperlink У ова поља се смештају Web адресе
Lookup Wizard Покреће чаробњака за повезивање са пољима у другим табелама, или за дефинисање скупа података за дато поље

Својства поља

Field size Примењује се само за тип Text и Number. Код типа text то је максимална дужина текста у карактерима
Kod tipa Number to može biti:
Byte 0-255
Integer Цео број
Long Integer Велики цели бројеви
Single Реалан број до 7 децимала
Double Реалан број до 15 децимала

 

Format Не утиче на вредност података, већ на начин приказивања. Не односи се на поља OLE објекта.За тип Number: General Number, Currency, Fixed., Standard, Percent, ScientificЗа тип Date/Time: General Date, Long Date, Medium Date, Short Date, Long Time, Medium Time…

За тип Yes/No: Yes/No, True/False, On/Off

Decimal Places Служи за одређивање децималних места. Односи се смо на типове Number i Currency
Input mask Маске за унос података. Улазне маске су низови карактера који одређују како ће се подаци приказивати. Кликом на (…) може се користити Input Mask Wizard који нуди готове маске, нпр за бројеве телефона, поштанске кодове и др.
Caption Користи се ако желите да се на екрану уместо задатог имена поља прикаже други натпис. Овде се дозвољава корушћење тачке у називу.
Default value Дефинише се иницијална вредност за то поље. Не односи се на поља типа AutoNumber и OLE Object
Validation rule Правила за унос података. Није на располагању за типове AutoNumber, Memo и OLE Object
Required Када је постављено на Уes, морате унети податак у то поље
Allow zero length Примењује се само за тип Text и Memo. Дозвољава дужину 0. Ако је и Allow zero length и Required на Yes, поље мора садржати бар један карактер
Indexed Са падајуће листе бира се index који допушта дуплиране вредности или који захтева да свака вредност поља буде јединствена. Није на располагању за Memo, OLE Object и Hyperlink
New Values Односи се само на AutoNumber. Са падајуће листе бирате Increment ili Random


Категорије:Четврти разред

Екскурзија

Грчка, септембар 2011.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Категорије:Опште

Мој први чланак

Ово би био мој први чланак посвећен предмету пословна информатика и ученицима трећег и четвртог разреда Економске школе.